svenska   english

Uppdrag

Vi har några grundläggande pedagogiska riktlinjer som vi följer i alla våra uppdrag. Vi tror att en bra upplevelse ska helt enkelt skapa känslor för ämnet. En bra upplevelse är en som lever kvar hos besökaren även efter besöket och detta uppnås effektivast genom att väcka intressanta och relevanta frågeställningar hos besökaren.

Storytelling är utgångspunkten i alla våra uppdrag. Det är egentligen inte mer komplicerat än en berättartradition för hur information och kunskap har förmedlats genom tusentals år.

 

Som vi ser det handlar story om VAD som ska berättas. Här har våra kunder alltid mest kunskap och vi har förmågan att formulera det till en tydlig berättelse. Telling handlar om HUR man kan paketera, presentera och kommunicera det man vill berätta, med alla tänkbara medel, som berör flera sinnen, som sätter avtryck och får spridning.

 

Vi skapar sedan våra koncept genom att lyfta fram personer, händelser och föremål eftersom det är vår övertygelse att den äkta berättelsen är grunden för att beröra och att skapa intresse och spänning på djupet. Vi vill framkalla en känslomässig reaktion: empati, entusiasm, glädje, nyfikenhet, obehag – det beror på vilken upplevelse man är ute efter. För att uppnå detta använder vi oss av alla typer av berättartekniker, valet avgörs utifrån vad som ska uppnås och vilken budget som finns till förfogande.

 

Här följer några uppdrag som alla har utgått från vårt sätt att arbeta med storytelling. Vi kommer dessutom gärna ut och håller föredrag om vår syn på storytelling och hur vi arbetar med denna metod. I samband med dessa föredrag kan vi också hålla i en workshop för att hjälpa dig att ta fram din story för just din verksamhet.

Medeltida liv
Naturum Fjärås Bräcka
Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure
Edsleskog
World of Volvo
Minnesplats Lützen
Barnens Hus
Storytelling på Lövstabruk
Evert Taube på Smögen
Hållö Fyrplats
Varvs- och industrihistoriskt center
Världsarvet Grimeton
Foajéutställningar på GöteborgsOperan
Vänersborgs museum
Littorins fåglar
Göteborgs Födelse
Skövde showroom
Fästningsäventyret i Karlsborg
Göteborgs Stad
Kokpunkten
Falköpings Megalitcenter
Storsjöodjuret
Industrihistorisk storytelling med Västarvet
Rådgivningstjänster och utbildning