World of Volvo

Volvos stora satsning på ett nytt stort upplevelsecenter bredvid Liseberg i Göteborg, med arbetsnamnet World of Volvo, kommer att bli någonting utöver det vanliga. Som en viktig del av centret blir den historiska utställningen: ”Volvo Heritage & History of Innovations”.

 

För denna utställning har vi på uppdrag från World of Volvo tagit fram en storyline, dvs. både vad och hur storyn om Volvo kan berättas på ett engagerande sätt. Det blev en story i tio tematiska kapitel, med Volvos tre kärnvärden Kvalitet, Säkerhet och Miljö som röd tråd, berättad som en road movie. 

 

 

Kund

World of Volvo