Varvs- och industrihistoriskt center

Industrihistorien i Göteborg och Västsverige är helt unik. Den är också en viktig del av framväxten av det moderna välståndssamhälle som vi lever i idag. Industrihistorien är helt enkelt en central del av regionens identitet och även dess framtida attraktion. Vi har haft i uppdrag att skriva en förstudie kring ett Varvs- och industrihistoriskt center, placerat i Göteborg. Arbetet har inneburit en rad kontakter med såväl historiker som representanter för staden, regionen och inte minst industrin. Konceptet som har formulerats i förstudien kan enklast beskrivas som ”ett showroom för många”.

Läs förstudien

Kund

Varvshistoriska Föreningen

Omdöme

Kistone har på vårt uppdrag genomfört en förstudie med ett övergripande koncept för ett Varvs- och industrihistoriskt center i Göteborg. Arbetet har genomförts grundligt med en kontinuerlig kontakt med oss uppdragsgivare. Presentationen av den mycket väl genomförda studien var sedan utomordentlig.

- Lobbygruppen för ett Varvs- och industrihistoriskt center gm Hans Nilsson, ordf. Göteborgs Varvshistoriska center