Världsarvet Grimeton

Med det långsiktiga målet att skapa en framgångsrik destination av Världsarvet Grimeton fick vi i uppdrag att ta fram ett koncept för innehållet, en 6-årig utvecklingsplan, budget och tidplan samt idéskisser och förslag till profilbild för projektet. Det visuella materialet producerades av vår nära samarbetspartner Quarry Fold Studio i England.

 

En stor utmaning som påverkade vårt uppdrag var den låsning som fanns kring vilka aktiviteter som krävdes för att locka besökare och skapa en destination. Genom att flytta fokus från detaljnivå till ett helhetsperspektiv lyckades vi ena styrelsen kring vårt koncept och den utvecklingsplan som blivit ett beslutsunderlag man nu arbetar vidare utifrån.

Kund

Stiftelsen Världsarvet Grimeton

Omdöme

Med lyhördhet för våra behov och nyfikenhet samt förmåga att förstå verksamheten och platsen hjälpte Kistone oss att på ett mycket professionellt sätt ena styrelsen och övriga intressenter om en gemensam vision och målbild för tänkt utveckling. En övergripande story med olika beståndsdelar togs gemensamt fram men också en tydlig prioritering av dessa delar vilket medförde att vi kom ifrån den spretighet och otydlighet som funnits kring vad vi faktiskt ska berätta om platsen.

Vad gäller telling-delen bistod Kistone med kloka idéer samt målande beskrivningar och illustrationer om hur dessa historier kan berättas. Att på detta sätt visualisera tänkt utveckling var antagligen framgångsfaktorn till den breda acceptans som uppstod bland intressenterna.


– Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton