Vänersborgs museum

För Vänersborg fantastiska museum fick vi 2016 i uppdrag att göra en nulägesanalys, leda en workshop kring storytelling och ta fram en utvecklingsplan som innefattade en övergripande story för museet och konkreta exempel som tydligt visade hur man kan använda storyn i sitt förändringsarbete samt vilka operativa steg som behöver tas.

 

Konceptet blev ett beslutsunderlag och museet har nu tillsammans med Västarvet beslutat gå vidare med sin övergripande story och vi har fått förnyat förtroende kring att skriva ett koncept för en ny basutställning på museet.

Kund

Vänersborgs Museum