Storytelling på Lövstabruk

Sverige vimlar av intressanta kulturhistoriska platser som ruvar på en skatt i form av berättelser. Statens Fastighetsverk (SFV) ansvarar för många av dessa platser runtom i Sverige. Det är allt från historiska byggnader, ruiner och landskapsmiljöer, till militära anläggningar, statyer, kyrkor och fyrplatser.

 

Vi har haft i uppdrag att skriva ett koncept där vi använde Lövstabruk som ett exempel på hur man kan arbeta med storytelling på ett kulturhistoriskt besöksmål. Målet med uppdraget har varit att hitta en metod och strategi som SFV ska kunna använda sig av för att utveckla flera av sina besöksmål med hjälp av metoden storytelling.

Kund

Statens Fastighetsverk

Omdöme

Vi anlitade Kistone för att få vägledning hur vi kan arbeta med storytelling på våra besöksmål. Syftet var att ta fram en arbetsprocess som skulle kunna vara användbar på flera besöksmål. En viktig del i arbetet var, med hjälp av storytelling, stärka platsens berättelse för att på så sätt öka intresset och besökarnas kunskap för besöksmålet och dess kulturarv. Kistone höll workshops tillsammans med oss och med våra hyresgäster, där de på ett professionellt sätt skapade samsyn och fångade deltagarnas intresse av storytellingarbetet. Kistone genomförde uppdraget med stort engagemang och hade en bra struktur i upplägget av sitt arbete. Vi känner att vi efter slutfört arbete både fått verktyg och modeller som vi kan jobba vidare med på hemmaplan.
– Angela Dahlén, besöksmålsutveckling på Statens fastighetsverk