Skövde showroom

På uppdrag av Kulturförvaltningen i Skövde utredde vi förutsättningarna för ett samlat ”museernas hus” i Skövde. Förutsättningarna för ett sådant hus fanns inte och istället föreslog vi ett showroom, vars syfte var att visa upp en så bred bild som möjligt av Skövde och som pekar utåt, inte bara på museerna, utan även på andra turistmål, liksom på Skövdes näringsliv, historia, högskola m.m. I samarbete med Quarry Fold Studio producerade vi en film som en del av rapporten.

 

Resultatet blev att kulturförvaltningen kunde ”stänga” ett flertal tidigare ”öppna” utredningar och fokusera på en förankrad rapport med en konkret plan för genomförande.

Kund

Skövde Kommun