Naturum Fjärås Bräcka

På 100 kvm har vi skapat en helt ny basutställning för naturum Fjärås Bräcka. Genom att göra ”rum i rummet” upplevs den nya utställningen som betydligt större än vad den är och med en portal skapades en tydlig entré. På samma sätt som naturumet ska vara en port ut i naturen skapade vi sedan en disposition utifrån ytterligare tre portaler.

 

Vår story utgick ifrån en skapelseberättelse med tre teman: geologi, biologi och kulturhistoria. Den första portalen leder in i en istunnel där vi berättar om hur Fjärås Bräcka bildades i samband med den senaste istiden. Därefter berättar vi om växt- och djurliv utifrån fyra biotoper, för att sedan, efter ytterligare en portal, berätta om människan i landskapet.

 

Den kulturhistoriska avdelningen är också indelad i ett tydligt inne och ute med flera olika rum (en stugmiljö, inägor, utmarken samt ”Dödens väntrum”). Den sista portalen leder till utställningens nav (”Hubben”), där de tre temana strålar samman och där besökaren kan fördjupa sina kunskaper i bland annat en databas.

Kund

Kungsbacka kommun

Omdöme

Att ha Kistone som samarbetspartner för att producera vår nya basutställning här på naturum Fjärås Bräcka har varit en fröjd! Breda kunskaper inom många områden, lyhördhet, bra kommunikation, intressanta och bra formulerade texter och humor är bara några av de saker vi förknippar med Kistone. Att på endast 100 kvadratmeter producera en utställning som överraskar besökaren är imponerande. Design och scenografi kan inte bli bättre, vi är jättenöjda!
– Niklas Lilja utvecklare naturum Fjärås Bräcka