Littorins fåglar

Ett spännande uppdrag med att planera, projektleda och genomföra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna för ett nytt besöksmål inom Vara kommun kring den Littorinska fågelsamlingen.

 

Med hjälp av ett antal djupintervjuer med berörda institutioner och organisationer i Västsverige, workshop, analys och bearbetning av material tog vi fram ett beslutsunderlag och ett förslag till konkret handlingsplan. Resultatet blev en rapport med visionsbilder som tydligt visar att det finns goda förutsättningar att i samverkan med Bjertorps Slott åstadkomma ett unikt upplevelsemuseum.

 

Förstudien byggde på djupintervjuer, research och analys och resulterade i konkreta förslag för den fortsatta arbetsprocessen och ett fiktivt program för det kommande besöksmålet.
Läs program

Kund

Vara Kommun