Kokpunkten

Runt det 100 år gamla ångkraftverket i Västerås skapas nu Destination Kokpunkten och en helt ny stadsdel. Målet är att förstärka positionen som Sveriges energihuvudstad och sätta Västerås på den svenska upplevelsekartan. Inte minst Steam Hotel har fått en fantastisk start sedan öppningen i augusti 2017.

 

År 2012 började vårt långsiktiga arbete med Kokpunkten då vi fick i uppdrag att ta fram en övergripande story och ett koncept för att binda samman alla tilltänkta verksamheter på destinationen. Sedan har vi löpande varit involverade i olika projekt och vårt senaste projekt är Energy Action Center (EAC).

 

EAC ska bli Nordens första science center med fokus på energi. Målet är att EAC ska bli den ledande mötesplatsen i Norden för upplevelse och lärande inom hållbar energi. Det kommer att vara en plats där vi gör hållbar energi förståelig på ett sätt som inspirerar till insikt och handling.

 

Kistone, i samarbete med Quarry Fold Studio, har utvecklat ett omfattande koncept för innehållet och en gestaltning av den publika ytan på ca 3 500 kvm. Konceptet bygger på FN:s 17 globala hållbarhetsmål, särskilt mål nummer sju: “Hållbar energi – för alla”. Som besökare kommer man att vara mycket aktiv och engagerad i detta innovativa science center. Man vänder sig till både barn, vuxna och företag och syftar till att locka en nationell, nordisk och även internationell publik.

 

Kombinationen av ett nya generationens science center, besöksmål och en mötesplats i kreativ miljö för vetenskap, näringsliv och samhälle skapar förutsättningar för en internationell arena som både bidrar till hållbar utveckling och förstärker regionens energikluster.

Kund

PEAB/Kokpunkten Fastighets AB

Omdöme

Kistone har en ganska ovanlig mix av kompetens inom gruppen som gör att dom täcker allt från kreativa idéer, till gestaltning och genomförbara konkreta lösningar. Dom är snabba i leveransen och överraskar ofta med nya grepp. Inte minst är det personer som man känner förtroende för och gillar att jobba med.
– Håkan Östh, fd VD Kokpunkten Fastighets AB

Omdöme

Som projektledare och konceptutvecklare har Kistone spelat en mycket viktig roll i framtagandet av konceptet för Energy Action Center. Från föreningens sida har vi hela tiden haft ett nära samarbete med dem, präglat av öppenhet, tillit och leveranssäkerhet. Det har också varit roligt att arbeta tillsammans med Kistone och att se hur deras breda erfarenhet från olika uppdrag, i kombination med kreativt tänkande, omvandlas till konkreta lösningar för just våra behov.
– Ingemar Skogö, ordförande i EAC Ideell Förening

Omdöme

Jag har jobbat med Kistone utifrån två olika roller. Först som kreatörer för att utarbeta koncept och innehåll till vårt Energy Action Center och sedan som projektledare för att driva processen vidare. Kistone har förmågan att både vara lekfulla och kreativa men samtidigt väldigt seriösa och inlyssnande för uppdragsgivarens åsikter och förutsättningar. En fantastik förmåga att fånga och omsätta tankar och idéer till något greppbart, inspirerande och logiskt.
– Eva Lilja, VD Västerås Marknad & Näringsliv AB