Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure

På våren 2013 tog vi fram ett koncept, en gestaltning och producerade ett kompletterande rum till det befintliga Fästningsäventyret på Karlsborgs fästning. I början av 2020 fick vi förnyat förtroende och tog fram ett inriktningsdokument för ett helt nytt fästningsäventyr. Med det som grund arbetar vi nu med att skapa ett nytt koncept och en gestaltning för det nya äventyret ”Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure”.

Kund

Karlsborg Turism AB