Industrihistorisk storytelling med Västarvet

Vi har i flera sammanhang haft i uppdrag att föreläsa om storytelling vilket vi gärna gör i form av en workshop. Vi tror det är helt avgörande att man som både stor och liten aktör inom besöksnäringen kan relatera till hur storytelling kan användas i den egna verksamheten. Då är det viktigt att inte endast propagera för storytelling i föreläsningsform, utan att också aktörerna själva får testa på hur givande och lustfylld denna metod är.

 

I samband med Interregprojektet CHRISTA, fick vi i uppdrag att föreläsa om storytelling. Tillsammans med Västarvet, Turistrådet Västsverige och 12 fantastiska besöksmål processledde vi en workshop och tog fram en övergripande story för industrihistorisk kulturturism och ett koncept som ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

 

För Länsstyrelsen och projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” har vi processlett en workshop för ett antal mindre besöksmål på landsbygden i Örebro Län. Kursen var ett led i den rådgivningsinsats som Länsstyrelsen erbjuder företag inom besöksnäringen i syfte att stimulera landsbygdsutveckling.

 

Kund

Västarvet och Länsstyrelsen

Omdöme

Vi hade stor nytta av Kistone om processledare på en workshop om målbild för industrihistoriska besöksmål i Västra Götaland. Tack vare deras tydlighet och lyhördhet kunde vi samla aktörerna kring vår gemensamma frågeställning och lägga en god grund för det fortsatta arbetet.
– Björn Ohlén, Utvecklare Västarvet

Omdöme

Jag har använt mig av Kistones rådgivningstjänst kring storytelling med syftet att kunna använda denna metod för att utveckla mitt besöksmål Christinas Gästgifveri. Kistone visade sig kunniga på sitt område – pålästa, duktiga och intresserade av att fördjupa sig i just mig och min verksamhet. Jag fick ett mycket trevligt och professionellt bemötande och jag kommer att ha stor nytta av det material som jag fick.
– Christina Jarl, Christinas Gästgifveri