Göteborgs Stad

Vi har under åren 2011 till 2017 varit upphandlade av Göteborgs Stad Trafikkontoret. Det har varit en rad olika kommunikations uppdrag som rört allt från projektledning av event och produktionsledning för Västsvenska paketet till förstudier och utredningar samt produktion av utställningar. I det senare fallet har vi ansvarat för hela processen, från idé, koncept, planering och gestaltning till genomförande.

Kund

Göteborgs Stad Trafikkontoret

Omdöme

Kistone har med sin erfarenhet av publika utställningar kunskap om vad besökare är intresserade av och hur de rör sig i utställningen. Detta använder de sig av i sitt kreativa arbete. De är samtidigt lyhörda för oss som beställare och den som har fakta som ska förmedlas.
– Lena Johansson, tidigare Kommunikationschef på Göteborg Stad Trafikkontoret