Fästningsäventyret i Karlsborg

Vårt uppdrag var att skapa ytterligare ett rum som skulle ingå i den dramatiserade rundturen på fästningen: ”Jakten på den försvunna guldreserven”.

 

Vi valde att fokusera på platsens historia och skapade ett uppdrag och äventyr utifrån verkliga fångar som hade vistats på fästningen vid den tid då äventyret utspelar sig. Genom en tydlig story och ett spännande uppdrag förlängdes äventyret med 15 minuter.

 

Vi stod för idé, story, koncept, gestaltningsförslag och genomförande, vilket inkluderade även produktion och byggnation för ett nytt äventyr på fästningen. På mindre än en månads produktionstid kunde vi tillsammans med Quarry Fold Studio gå från idé till färdigställande av en komplett ny del i äventyret.

Kund

Karlsborgs Fästning