Falköpings Megalitcenter

Området runt Falköping har en unik koncentration av megalitgravar och är rik på arkeologiska kvarlevor från stenåldern. Under sommarhalvåret 2012 gjorde vi en förstudie för utveckling av Falbygdens museum.

 

Med hjälp av workshops och dialogmöten med både lokala politiker och ledande tjänstemän i kommunen tog vi fram en projektbeskrivning och ett detaljerat koncept för ett upplevelsebaserat museum och en temapark.

 

Våren 2014 fick vi också i uppdrag producera ett utställningskoncept för museet. Uppdraget resulterade i två strategiska dokument med visuellt material som kom att fungera som styrdokument för projektets fortsatta utvecklingsarbete.

Kund

Falköpings kommun