Evert Taube på Smögen

För Sotenäs kommun tog vi år 2015 fram ett koncept och en övergripande story för kommunen med graniten som den röda tråden. Konceptet låg till grund för utvecklingen av kulturföretagande och kulturarvsturismen för kommunens del i ett större samarbete med hela Bohuskusten.

 

Under 2017 fick vi ett nytt uppdrag att ta fram ett koncept för ett 100-årsfirande av Evert Taubes scendebut på Smögen 1918. Syftet var att skapa en sammanhållande story för Evert Taubes kopplingar till Sotenäs kommun och därigenom skapa ramarna för en kommande utveckling. Målsättningen var att utveckla besöksnäringen och skapa en tydligare identitet för Sotenäs kommun med hjälp av Evert Taube. Arbetet resulterade även i en utställning, från idé till genomförande, på Smögenbryggan med en pendang på Hållö Fyrplats och en jubileumskonsert på Smögengården.

 

Vårt koncept kring graniten visade hur man kan använda storyn i ett fortsatt utvecklingsarbete och ett konkret exempel på det blev produktionerna av en utställning och folder om Hållö Fyrplats. Vårt koncept för jubileumsåret blev ett ramverk för samtliga Evert Taube relaterade aktiviteter i kommunen under 2018 och ska dessutom utgöra en plattform för det fortsatta arbetet med destinationen.

Kund

Sotenäs kommun

Omdöme

Sotenäs kommun har jobbat med Kistone för att ta fram ett koncept kring arbetet med Evert Taube och vi är väldigt nöjda med resultatet. Kistone har visat både professionalitet i samarbetet och djup och engagerad kunskap i ämnet. Genom arbetet som Kistone utfört för oss tror vi oss kunna skapa långsiktigt värde och attraktion kring Evert Taube i vår kommun.
– Carl Forsberg, kultursekreterare i Sotenäs kommun.