Barnens Hus

Det som startade som en utredning och konceptualisering av Barnens Hus i Tidaholm ledde fram till en rekommendation av sammanslagning mellan tre verksamheter; Barnens Hus, Tidaholms museum och Tidaholms turistbyrå.

 

Barnens Hus hade den tidlösa leken och Tidaholms museum hade historien. Olika, men ändå med många beröringspunkter. Den ena verksamheten speglade den andra och vice versa. Dessutom såg vi stora möjligheter att vidga målgruppen genom samverkan! 

 

En stor workshop med samtliga personalgrupper skapade delaktighet och förankring av processen. Vårt koncept har legat till grund för Kultur- och fritidsnämndens beslut om att flytta Barnens Hus till Tidaholms museum. Tack vare vår arbetsprocess kunde också fördelarna med en sammanslagning synliggöras och den känsliga utredningen jämka samman tre olika personalgrupper. 

 

Vi har det senaste två åren arbetat både med planering, förberedande arbeten och arbetsledning inför flytten och senaste tiden fokuserat på gestaltning av det nya lekområdet, byggnation och innehållsproduktion. Vår idé med speglingseffekten mellan lek och lärande har påverkat allt från tematisering och gestaltning till urval av såväl leksaker som museiföremål. Ett nytt och helt unikt besöksmål för lek och lärande! 

Kund

Tidaholms kommun

Omdöme

Kistone hjälpte oss att upptäcka våra egna styrkor och möjligheter samt inspirerade oss till utveckling i det lilla. Det vinnande konceptet var att involvera all personal som fick känna sig delaktig och stolt över sin verksamhet. Idéskissen och presentationen som Kistone sedan levererade var både lyhörd, modig och nytänkande.
- Pema Malmgren, Kultur- och fritidschef