Barnens Hus på Tidaholms museum

Det som startade som en utredning och konceptualisering av Barnens Hus i Tidaholm ledde fram till en rekommendation av sammanslagning mellan tre verksamheter; Barnens Hus, Tidaholms museum och Tidaholms turistbyrå.

 

En stor workshop med samtliga personalgrupper skapade delaktighet och förankring av processen. Vi genomförde också en separat presentation av arbetet för personalen innan det presenterades för politiken i syfte att ytterligare skapa förtroende för våra rekommendationer och den kommande förändringsprocessen.

 

Tack vare vår arbetsprocess kunde fördelarna med en sammanslagning synliggöras och den känsliga utredningen jämka samman tre olika personalgrupper. Vårt koncept har legat till grund för Kultur- och fritidsnämndens beslut om att man ville flytta Barnens Hus till Tidaholms museum. Nu ligger ärendet hos Kommunstyrelsen för beslut om investeringsmedel. Tidaholm är alltså på god väg att kunna förverkliga idén om ett unikt besökscentrum på Vulcanön.

Kund

Tidaholms kommun

Omdöme

Kistone hjälpte oss att upptäcka våra egna styrkor och möjligheter samt inspirerade oss till utveckling i det lilla. Det vinnande konceptet var att involvera all personal som fick känna sig delaktig och stolt över sin verksamhet. Idéskissen och presentationen som Kistone sedan levererade var både lyhörd, modig och nytänkande.
- Pema Malmgren, Kultur- och fritidschef