Archive

Falköpings Megalitcenter

Området runt Falköping har en unik koncentration av megalitgravar och är rik på arkeologiska kvarlevor från stenåldern. Under sommarhalvåret 2012 gjorde vi en förstudie för utveckling av Falbygdens museum.

 

Med hjälp av workshops och dialogmöten med både lokala politiker och ledande tjänstemän i kommunen tog vi fram en projektbeskrivning och ett detaljerat koncept för ett upplevelsebaserat museum och en temapark.

 

Våren 2014 fick vi också i uppdrag producera ett utställningskoncept för museet. Uppdraget resulterade i två strategiska dokument med visuellt material som kom att fungera som styrdokument för projektets fortsatta utvecklingsarbete.

Storsjöodjuret

Vårt uppdrag handlade ytterst om att förvalta ett av Jämtlands mest kända kulturarv och kombinera en historik sedan 1600-talet med en upplevelse som skulle beröra. Det handlar om berättelser och vittnesmål och om ett odjur under 500 år.

 

Vi stod för idé, story, koncept samt gestaltningsförslag, vilket inkluderade även produktion och byggnation för en interaktiv, upplevelsebaserad utställning kring myten om Storsjöodjuret.

Industrihistorisk storytelling med Västarvet

Vi har i flera sammanhang haft i uppdrag att föreläsa om storytelling vilket vi gärna gör i form av en workshop. Vi tror det är helt avgörande att man som både stor och liten aktör inom besöksnäringen kan relatera till hur storytelling kan användas i den egna verksamheten. Då är det viktigt att inte endast propagera för storytelling i föreläsningsform, utan att också aktörerna själva får testa på hur givande och lustfylld denna metod är.

 

I samband med Interregprojektet CHRISTA, fick vi i uppdrag att föreläsa om storytelling. Tillsammans med Västarvet, Turistrådet Västsverige och 12 fantastiska besöksmål processledde vi en workshop och tog fram en övergripande story för industrihistorisk kulturturism och ett koncept som ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

 

För Länsstyrelsen och projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” har vi processlett en workshop för ett antal mindre besöksmål på landsbygden i Örebro Län. Kursen var ett led i den rådgivningsinsats som Länsstyrelsen erbjuder företag inom besöksnäringen i syfte att stimulera landsbygdsutveckling.

 

Rådgivningstjänster och utbildning

Sedan 2016 har vi på Kistone erbjudit rådgivningstjänster till landsbygdsföretag inom ramen för projektet “Smakrik och blomstrande besöksnäring” som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Uppdraget har fokuserat på hur man kan bygga och öka sin försäljning med hjälp av storytelling. Vi har haft enskild företagsrådgivning, workshops och utbildning och häpnat över den kraft och energi det finns i alla dessa företag på landsbygden. Att få vara en del i dessa företags utveckling har varit oerhört roligt, lärorikt och stimulerande.