Archive

Varvs- och industrihistoriskt center

Industrihistorien i Göteborg och Västsverige är helt unik. Den är också en viktig del av framväxten av det moderna välståndssamhälle som vi lever i idag. Industrihistorien är helt enkelt en central del av regionens identitet och även dess framtida attraktion. Vi har haft i uppdrag att skriva en förstudie kring ett Varvs- och industrihistoriskt center, placerat i Göteborg. Arbetet har inneburit en rad kontakter med såväl historiker som representanter för staden, regionen och inte minst industrin. Konceptet som har formulerats i förstudien kan enklast beskrivas som ”ett showroom för många”.

Läs förstudien

Världsarvet Grimeton

Med det långsiktiga målet att skapa en framgångsrik destination av Världsarvet Grimeton fick vi i uppdrag att ta fram ett koncept för innehållet, en 6-årig utvecklingsplan, budget och tidplan samt idéskisser och förslag till profilbild för projektet. Det visuella materialet producerades av vår nära samarbetspartner Quarry Fold Studio i England.

 

En stor utmaning som påverkade vårt uppdrag var den låsning som fanns kring vilka aktiviteter som krävdes för att locka besökare och skapa en destination. Genom att flytta fokus från detaljnivå till ett helhetsperspektiv lyckades vi ena styrelsen kring vårt koncept och den utvecklingsplan som blivit ett beslutsunderlag man nu arbetar vidare utifrån.

Foajéutställningar på GöteborgsOperan

Inför somrarna 2017 och 2018 har vi haft möjlighet att skapa två tillfälliga utställningar i operans foajé. För den första utställningen fick vi möjlighet att disponera delar av utställningen Evert Taubes Värld på Liseberg och skapade 8 scener. I uppdraget ingick idé, koncept, textproduktion samt byggnation och att kurera utställningen som fick namnet ”Evert Taubes Värld – ett efterspel”.

 

Syftet med denna tillfälliga utställning var att driva trafik till foajén och sommarverandan under 7 utställningsveckor och att locka nya besökare till operan. Utställningen fick ett fint mottagande i såväl press och media som bland besökare. Både restaurang och sommarveranda hade kraftigt ökande besökssiffror och till sommaren 2018 beslutades att satsa på ytterligare en utställning, nu kring Jussi Björling. Även denna utställning fick vi förtroendet att skriva ett koncept och text för samt kurera.

Vänersborgs museum

För Vänersborg fantastiska museum fick vi 2016 i uppdrag att göra en nulägesanalys, leda en workshop kring storytelling och ta fram en utvecklingsplan som innefattade en övergripande story för museet och konkreta exempel som tydligt visade hur man kan använda storyn i sitt förändringsarbete samt vilka operativa steg som behöver tas.

 

Konceptet blev ett beslutsunderlag och museet har nu tillsammans med Västarvet beslutat gå vidare med sin övergripande story och vi har fått förnyat förtroende kring att skriva ett koncept för en ny basutställning på museet.

Littorins fåglar

Ett spännande uppdrag med att planera, projektleda och genomföra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna för ett nytt besöksmål inom Vara kommun kring den Littorinska fågelsamlingen.

 

Med hjälp av ett antal djupintervjuer med berörda institutioner och organisationer i Västsverige, workshop, analys och bearbetning av material tog vi fram ett beslutsunderlag och ett förslag till konkret handlingsplan. Resultatet blev en rapport med visionsbilder som tydligt visar att det finns goda förutsättningar att i samverkan med Bjertorps Slott åstadkomma ett unikt upplevelsemuseum.

 

Förstudien byggde på djupintervjuer, research och analys och resulterade i konkreta förslag för den fortsatta arbetsprocessen och ett fiktivt program för det kommande besöksmålet.
Läs program

Göteborgs Födelse

Den nya basutställningen på Göteborgs stadsmuseum, ”Göteborgs födelse”, öppnade i mars 2017. Utställningen är uppbyggd som ett drama i tre akter: ”Från ett oroligt Nya Lödöse, via ett vilda västern/Klondyke och fram till barockens storslagna teaterscen”.

 

I nära samarbete med Quarry Fold Studio, har vi haft förmånen att få arbeta tillsammans med museet där vi har stått för formgivning av utställningen. Vi har också ansvarat för ljud- och filmproduktion och i övrigt haft en konstnärligt rådgivande roll för innehåll och genomförande.

 

Utställningen fick ett fantastiskt mottagande med publikrekord och kritikersuccé i press och media. Ta gärna en titt på reklamfilmen för utställningen som vi producerat i samarbete med Houston Media.

 

Skövde showroom

På uppdrag av Kulturförvaltningen i Skövde utredde vi förutsättningarna för ett samlat ”museernas hus” i Skövde. Förutsättningarna för ett sådant hus fanns inte och istället föreslog vi ett showroom, vars syfte var att visa upp en så bred bild som möjligt av Skövde och som pekar utåt, inte bara på museerna, utan även på andra turistmål, liksom på Skövdes näringsliv, historia, högskola m.m. I samarbete med Quarry Fold Studio producerade vi en film som en del av rapporten.

 

Resultatet blev att kulturförvaltningen kunde ”stänga” ett flertal tidigare ”öppna” utredningar och fokusera på en förankrad rapport med en konkret plan för genomförande.

Fästningsäventyret i Karlsborg

Vårt uppdrag var att skapa ytterligare ett rum som skulle ingå i den dramatiserade rundturen på fästningen: ”Jakten på den försvunna guldreserven”.

 

Vi valde att fokusera på platsens historia och skapade ett uppdrag och äventyr utifrån verkliga fångar som hade vistats på fästningen vid den tid då äventyret utspelar sig. Genom en tydlig story och ett spännande uppdrag förlängdes äventyret med 15 minuter.

 

Vi stod för idé, story, koncept, gestaltningsförslag och genomförande, vilket inkluderade även produktion och byggnation för ett nytt äventyr på fästningen. På mindre än en månads produktionstid kunde vi tillsammans med Quarry Fold Studio gå från idé till färdigställande av en komplett ny del i äventyret.

Göteborgs Stad

Vi har under åren 2011 till 2017 varit upphandlade av Göteborgs Stad Trafikkontoret. Det har varit en rad olika kommunikations uppdrag som rört allt från projektledning av event och produktionsledning för Västsvenska paketet till förstudier och utredningar samt produktion av utställningar. I det senare fallet har vi ansvarat för hela processen, från idé, koncept, planering och gestaltning till genomförande.

Kokpunkten

Runt det 100 år gamla ångkraftverket i Västerås skapas nu Destination Kokpunkten och en helt ny stadsdel. Målet är att förstärka positionen som Sveriges energihuvudstad och sätta Västerås på den svenska upplevelsekartan. Inte minst Steam Hotel har fått en fantastisk start sedan öppningen i augusti 2017.

 

År 2012 började vårt långsiktiga arbete med Kokpunkten då vi fick i uppdrag att ta fram en övergripande story och ett koncept för att binda samman alla tilltänkta verksamheter på destinationen. Sedan har vi löpande varit involverade i olika projekt och vårt senaste projekt är Energy Action Center (EAC).

 

EAC ska bli Nordens första science center med fokus på energi. Målet är att EAC ska bli den ledande mötesplatsen i Norden för upplevelse och lärande inom hållbar energi. Det kommer att vara en plats där vi gör hållbar energi förståelig på ett sätt som inspirerar till insikt och handling.

 

Kistone, i samarbete med Quarry Fold Studio, har utvecklat ett omfattande koncept för innehållet och en gestaltning av den publika ytan på ca 3 500 kvm. Konceptet bygger på FN:s 17 globala hållbarhetsmål, särskilt mål nummer sju: “Hållbar energi – för alla”. Som besökare kommer man att vara mycket aktiv och engagerad i detta innovativa science center. Man vänder sig till både barn, vuxna och företag och syftar till att locka en nationell, nordisk och även internationell publik.

 

Kombinationen av ett nya generationens science center, besöksmål och en mötesplats i kreativ miljö för vetenskap, näringsliv och samhälle skapar förutsättningar för en internationell arena som både bidrar till hållbar utveckling och förstärker regionens energikluster.