Archive

Edsleskog

Under tre somrar åren 2019–21 har arkeologer från Lödöse Museum grävt ut den gamla medeltidskyrkan i dalsländska Edsleskog. Och resultaten har varit häpnadsväckande! Den katedralliknande kyrkan, en gång uppförd för att hylla lokalhelgonet Nils, har visat sig vara det medeltida Sveriges första tegelbyggnad och utgrävningarna har satt nytt ljus på Dalslands roll i svensk och nordisk medeltidshistoria.

 

På uppdrag från Åmåls kommun har Kistone, i samarbete med Quarry Fold Studio, Iver samt Lödöse Museum, skapat en teatral upplevelseutställning på plats i Edsleskog. Vår Edsleskogskrönika har framför allt blivit en suggestiv ljudföreställning där besökaren får uppleva en mix av dramatiserade inslag, traditionell guidning samt intervjuer med arkeologerna. Det är vår förhoppning att utställningen, som stod klar i slutet av augusti 2021, i framtiden ska utvecklas till ett permanent besöksmål. På den resan är vi gärna med.

Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure

På våren 2013 tog vi fram ett koncept, en gestaltning och producerade ett kompletterande rum till det befintliga Fästningsäventyret på Karlsborgs fästning. I början av 2020 fick vi förnyat förtroende och tog fram ett inriktningsdokument för ett helt nytt fästningsäventyr. Med det som grund arbetar vi nu med att skapa ett nytt koncept och en gestaltning för det nya äventyret ”Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure”.

Naturum Fjärås Bräcka

På 100 kvm har vi skapat en helt ny basutställning för naturum Fjärås Bräcka. Genom att göra ”rum i rummet” upplevs den nya utställningen som betydligt större än vad den är och med en portal skapades en tydlig entré. På samma sätt som naturumet ska vara en port ut i naturen skapade vi sedan en disposition utifrån ytterligare tre portaler.

 

Vår story utgick ifrån en skapelseberättelse med tre teman: geologi, biologi och kulturhistoria. Den första portalen leder in i en istunnel där vi berättar om hur Fjärås Bräcka bildades i samband med den senaste istiden. Därefter berättar vi om växt- och djurliv utifrån fyra biotoper, för att sedan, efter ytterligare en portal, berätta om människan i landskapet.

 

Den kulturhistoriska avdelningen är också indelad i ett tydligt inne och ute med flera olika rum (en stugmiljö, inägor, utmarken samt ”Dödens väntrum”). Den sista portalen leder till utställningens nav (”Hubben”), där de tre temana strålar samman och där besökaren kan fördjupa sina kunskaper i bland annat en databas.

Rådgivningstjänster och utbildning

Sedan 2016 har vi på Kistone erbjudit rådgivningstjänster till landsbygdsföretag inom ramen för projektet “Smakrik och blomstrande besöksnäring” som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Uppdraget har fokuserat på hur man kan bygga och öka sin försäljning med hjälp av storytelling. Vi har haft enskild företagsrådgivning, workshops och utbildning och häpnat över den kraft och energi det finns i alla dessa företag på landsbygden. Att få vara en del i dessa företags utveckling har varit oerhört roligt, lärorikt och stimulerande.

Minnesplats Lützen

Namnet Lützen är för evigt inskrivet i den svenska folksjälen, om man nu kan prata om en sådan. Generationer av svenskar har läst om slaget där stormaktskungen Gustav II Adolf slutade sina dagar den 6 november 1632. Minnesplatsen vid Lützen är en plats som väcker känslor och vi är oerhört stolta över att vi fått uppdraget att ta fram ett koncept för en ny utställning, ”Lejonet från Norden”. Det svenska museet måste nämligen förnyas för att korrespondera med det arkeologiska museum som byggs på platsen.

Lödöse

I maj 2019 började vi arbeta med Lödöse Museums nya basutställning ”Medeltida liv”. Uppdraget startade med design och formgivning av den nya basutställningen men också att ta fram utställningens story och innehållskoncept.

Parallellt med att museets personal och resurser från Förvaltningen för kulturutveckling byggde utställningen efter vårt gestaltnings- och innehållskoncept, fick vi också förtroendet att utföra merparten av utställningens produktioner. De viktigaste av dessa var följande:

  • Profilbild, som också används i det sex meter höga fönstret vid museientrén (formgivning).
  • Tidslinje vid entrén/receptionen (manus och formgivning).
  • Kröniketexter (text och formgivning).
  • Välkomstfilm; en närmare 13 minuter lång film i ankomstscenen och där museets personal spelar alla roller, både som sig själva och som historiska personer (manus, regi, filmning, redigering samt textning).
  • Skuggfilm på torget; tre skuggfilmer som besökarna kan välja mellan, med Tomas von Brömssen som narr (manus, casting, skådespeleri, regi, filmning, ljudinspelning samt redigering).
  • Illustrationer till stora back drops (manus och formgivning).
  • Ljudproduktion till stadsmodell (inspelning, inläsning samt redigering).
  • Interaktiv bikt (idé, innehåll, programmering, ljudinspelning, inläsning samt musikpålägg).
  • Pilgrimsberättelser (manus, regi, ljudinspelning, inläsning samt redigering).

 

World of Volvo

Volvos stora satsning på ett nytt stort upplevelsecenter bredvid Liseberg i Göteborg, med arbetsnamnet World of Volvo, kommer att bli någonting utöver det vanliga. Som en viktig del av centret blir den historiska utställningen: ”Volvo Heritage & History of Innovations”.

 

För denna utställning har vi på uppdrag från World of Volvo tagit fram en storyline, dvs. både vad och hur storyn om Volvo kan berättas på ett engagerande sätt. Det blev en story i tio tematiska kapitel, med Volvos tre kärnvärden Kvalitet, Säkerhet och Miljö som röd tråd, berättad som en road movie. 

 

 

Foajéutställningar på GöteborgsOperan

Inför somrarna 2017 och 2018 har vi haft möjlighet att skapa två tillfälliga utställningar i operans foajé. För den första utställningen fick vi möjlighet att disponera delar av utställningen Evert Taubes Värld på Liseberg och skapade 8 scener. I uppdraget ingick idé, koncept, textproduktion samt byggnation och att kurera utställningen som fick namnet ”Evert Taubes Värld – ett efterspel”.

 

Syftet med denna tillfälliga utställning var att driva trafik till foajén och sommarverandan under 7 utställningsveckor och att locka nya besökare till operan. Utställningen fick ett fint mottagande i såväl press och media som bland besökare. Både restaurang och sommarveranda hade kraftigt ökande besökssiffror och till sommaren 2018 beslutades att satsa på ytterligare en utställning, nu kring Jussi Björling. Även denna utställning fick vi förtroendet att skriva ett koncept och text för samt kurera.

Workshop kring storytelling

Vi har i flera sammanhang haft i uppdrag att föreläsa om storytelling vilket vi gärna gör i form av en workshop. Vi tror det är helt avgörande att man som både stor och liten aktör inom besöksnäringen kan relatera till hur storytelling kan användas i den egna verksamheten. Då är det viktigt att inte endast propagera för storytelling i föreläsningsform, utan att också aktörerna själva får testa på hur givande och lustfylld denna metod är.

 

I samband med Interregprojektet CHRISTA, fick vi i uppdrag att föreläsa om storytelling. Tillsammans med Västarvet, Turistrådet Västsverige och 12 fantastiska besöksmål processledde vi en workshop och tog fram en övergripande story för industrihistorisk kulturturism och ett koncept som ska ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

 

För Länsstyrelsen och projektet ”Smakrik och blomstrande besöksnäring” har vi processlett en workshop för ett antal mindre besöksmål på landsbygden i Örebro Län. Kursen var ett led i den rådgivningsinsats som Länsstyrelsen erbjuder företag inom besöksnäringen i syfte att stimulera landsbygdsutveckling.

 

Storytelling på Lövstabruk

Sverige vimlar av intressanta kulturhistoriska platser som ruvar på en skatt i form av berättelser. Statens Fastighetsverk (SFV) ansvarar för många av dessa platser runtom i Sverige. Det är allt från historiska byggnader, ruiner och landskapsmiljöer, till militära anläggningar, statyer, kyrkor och fyrplatser.

 

Vi har haft i uppdrag att skriva ett koncept där vi använde Lövstabruk som ett exempel på hur man kan arbeta med storytelling på ett kulturhistoriskt besöksmål. Målet med uppdraget har varit att hitta en metod och strategi som SFV ska kunna använda sig av för att utveckla flera av sina besöksmål med hjälp av metoden storytelling.