Archive

Medeltida liv

I maj 2019 började vi arbeta med Lödöse Museums nya basutställning ”Medeltida liv”. Uppdraget startade med design och formgivning av den nya basutställningen men också att ta fram utställningens story och innehållskoncept.

Parallellt med att museets personal och resurser från Förvaltningen för kulturutveckling byggde utställningen efter vårt gestaltnings- och innehållskoncept, fick vi också förtroendet att utföra merparten av utställningens produktioner. De viktigaste av dessa var följande:

  • Profilbild, som också används i det sex meter höga fönstret vid museientrén (formgivning).
  • Tidslinje vid entrén/receptionen (manus och formgivning).
  • Kröniketexter (text och formgivning).
  • Välkomstfilm; en närmare 13 minuter lång film i ankomstscenen och där museets personal spelar alla roller, både som sig själva och som historiska personer (manus, regi, filmning, redigering samt textning).
  • Skuggfilm på torget; tre skuggfilmer som besökarna kan välja mellan, med Tomas von Brömssen som narr (manus, casting, skådespeleri, regi, filmning, ljudinspelning samt redigering).
  • Illustrationer till stora back drops (manus och formgivning).
  • Ljudproduktion till stadsmodell (inspelning, inläsning samt redigering).
  • Interaktiv bikt (idé, innehåll, programmering, ljudinspelning, inläsning samt musikpålägg).
  • Pilgrimsberättelser (manus, regi, ljudinspelning, inläsning samt redigering).

 

Naturum Fjärås Bräcka

På 100 kvm har vi skapat en helt ny basutställning för naturum Fjärås Bräcka. Genom att göra ”rum i rummet” upplevs den nya utställningen som betydligt större än vad den är och med en portal skapades en tydlig entré. På samma sätt som naturumet ska vara en port ut i naturen skapade vi sedan en disposition utifrån ytterligare tre portaler.

 

Vår story utgick ifrån en skapelseberättelse med tre teman: geologi, biologi och kulturhistoria. Den första portalen leder in i en istunnel där vi berättar om hur Fjärås Bräcka bildades i samband med den senaste istiden. Därefter berättar vi om växt- och djurliv utifrån fyra biotoper, för att sedan, efter ytterligare en portal, berätta om människan i landskapet.

 

Den kulturhistoriska avdelningen är också indelad i ett tydligt inne och ute med flera olika rum (en stugmiljö, inägor, utmarken samt ”Dödens väntrum”). Den sista portalen leder till utställningens nav (”Hubben”), där de tre temana strålar samman och där besökaren kan fördjupa sina kunskaper i bland annat en databas.

Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure

På våren 2013 tog vi fram ett koncept, en gestaltning och producerade ett kompletterande rum till det befintliga Fästningsäventyret på Karlsborgs fästning. I början av 2020 fick vi förnyat förtroende och tog fram ett inriktningsdokument för ett helt nytt fästningsäventyr. Med det som grund arbetar vi nu med att skapa ett nytt koncept och en gestaltning för det nya äventyret ”Karlsborgs Fästning Escape Rooms Adventure”.

Edsleskog

Under tre somrar åren 2019–21 har arkeologer från Lödöse Museum grävt ut den gamla medeltidskyrkan i dalsländska Edsleskog. Och resultaten har varit häpnadsväckande! Den katedralliknande kyrkan, en gång uppförd för att hylla lokalhelgonet Nils, har visat sig vara det medeltida Sveriges första tegelbyggnad och utgrävningarna har satt nytt ljus på Dalslands roll i svensk och nordisk medeltidshistoria.

 

På uppdrag från Åmåls kommun har Kistone, i samarbete med Quarry Fold Studio, Iver samt Lödöse Museum, skapat en teatral upplevelseutställning på plats i Edsleskog. Vår Edsleskogskrönika har framför allt blivit en suggestiv ljudföreställning där besökaren får uppleva en mix av dramatiserade inslag, traditionell guidning samt intervjuer med arkeologerna. Det är vår förhoppning att utställningen, som stod klar i slutet av augusti 2021, i framtiden ska utvecklas till ett permanent besöksmål. På den resan är vi gärna med.

World of Volvo

Volvos stora satsning på ett nytt stort upplevelsecenter bredvid Liseberg i Göteborg, med arbetsnamnet World of Volvo, kommer att bli någonting utöver det vanliga. Som en viktig del av centret blir den historiska utställningen: ”Volvo Heritage & History of Innovations”.

 

För denna utställning har vi på uppdrag från World of Volvo tagit fram en storyline, dvs. både vad och hur storyn om Volvo kan berättas på ett engagerande sätt. Det blev en story i tio tematiska kapitel, med Volvos tre kärnvärden Kvalitet, Säkerhet och Miljö som röd tråd, berättad som en road movie. 

 

 

Minnesplats Lützen

Namnet Lützen är för evigt inskrivet i den svenska folksjälen, om man nu kan prata om en sådan. Generationer av svenskar har läst om slaget där stormaktskungen Gustav II Adolf slutade sina dagar den 6 november 1632. Minnesplatsen vid Lützen är en plats som väcker känslor och vi är oerhört stolta över att vi fått uppdraget att ta fram ett koncept för en ny utställning, ”Lejonet från Norden”. Det svenska museet måste nämligen förnyas för att korrespondera med det arkeologiska museum som byggs på platsen.

Barnens Hus

Det som startade som en utredning och konceptualisering av Barnens Hus i Tidaholm ledde fram till en rekommendation av sammanslagning mellan tre verksamheter; Barnens Hus, Tidaholms museum och Tidaholms turistbyrå.

 

Barnens Hus hade den tidlösa leken och Tidaholms museum hade historien. Olika, men ändå med många beröringspunkter. Den ena verksamheten speglade den andra och vice versa. Dessutom såg vi stora möjligheter att vidga målgruppen genom samverkan! 

 

En stor workshop med samtliga personalgrupper skapade delaktighet och förankring av processen. Vårt koncept har legat till grund för Kultur- och fritidsnämndens beslut om att flytta Barnens Hus till Tidaholms museum. Tack vare vår arbetsprocess kunde också fördelarna med en sammanslagning synliggöras och den känsliga utredningen jämka samman tre olika personalgrupper. 

 

Vi har det senaste två åren arbetat både med planering, förberedande arbeten och arbetsledning inför flytten och senaste tiden fokuserat på gestaltning av det nya lekområdet, byggnation och innehållsproduktion. Vår idé med speglingseffekten mellan lek och lärande har påverkat allt från tematisering och gestaltning till urval av såväl leksaker som museiföremål. Ett nytt och helt unikt besöksmål för lek och lärande! 

Storytelling på Lövstabruk

Sverige vimlar av intressanta kulturhistoriska platser som ruvar på en skatt i form av berättelser. Statens Fastighetsverk (SFV) ansvarar för många av dessa platser runtom i Sverige. Det är allt från historiska byggnader, ruiner och landskapsmiljöer, till militära anläggningar, statyer, kyrkor och fyrplatser.

 

Vi har haft i uppdrag att skriva ett koncept där vi använde Lövstabruk som ett exempel på hur man kan arbeta med storytelling på ett kulturhistoriskt besöksmål. Målet med uppdraget har varit att hitta en metod och strategi som SFV ska kunna använda sig av för att utveckla flera av sina besöksmål med hjälp av metoden storytelling.

Evert Taube på Smögen

För Sotenäs kommun tog vi år 2015 fram ett koncept och en övergripande story för kommunen med graniten som den röda tråden. Konceptet låg till grund för utvecklingen av kulturföretagande och kulturarvsturismen för kommunens del i ett större samarbete med hela Bohuskusten.

 

Under 2017 fick vi ett nytt uppdrag att ta fram ett koncept för ett 100-årsfirande av Evert Taubes scendebut på Smögen 1918. Syftet var att skapa en sammanhållande story för Evert Taubes kopplingar till Sotenäs kommun och därigenom skapa ramarna för en kommande utveckling. Målsättningen var att utveckla besöksnäringen och skapa en tydligare identitet för Sotenäs kommun med hjälp av Evert Taube. Arbetet resulterade även i en utställning, från idé till genomförande, på Smögenbryggan med en pendang på Hållö Fyrplats och en jubileumskonsert på Smögengården.

 

Vårt koncept kring graniten visade hur man kan använda storyn i ett fortsatt utvecklingsarbete och ett konkret exempel på det blev produktionerna av en utställning och folder om Hållö Fyrplats. Vårt koncept för jubileumsåret blev ett ramverk för samtliga Evert Taube relaterade aktiviteter i kommunen under 2018 och ska dessutom utgöra en plattform för det fortsatta arbetet med destinationen.

Hållö Fyrplats

Hållö är en sagolik ö i den bohuslänska skärgården, i hjärtat av granitkusten. Här producerade vi 2016 en utställning för Hållö Naturrum och en informationsbroschyr om ön utifrån det koncept som vi producerat för Sotenäs kommun kring graniten i Bohuslän.

 

2018 fick vi i uppdrag att skapa en ny utställning, nu utifrån vårt koncept för Sotenäs kommun kring 100-års- jubileet av Evert Taubes scendebut på Smögen. Utställningen på Hållö var en av sex scener i en större utställning som hade sin hemvist på Smögenbryggan. 

 

2021 fick vi på nytt förtroendet att göra en ny utställning, ”Taubeland”, som även visas i en lokal på Bohus-Malmön.