svenska   english

Det här är Kistone

 

”Ki” är det japanska namnet på den universella energi som är själva livets motor. Vi vill tillföra energi och balansera det med kompetens och en solid grund, alltså innebörden i ”stone”.

 

Vi arbetar med storytelling och skapar tydlig identitet och starka och hållbara idéer som går att omvandla till lönsamma upplevelser. Det gör vi genom att ta fram koncept med hjälp av förstudier, workshops, processledning av utvecklingsarbete, samt gestaltning och design. Vi värnar om både yta och djup men i vårt konceptarbete är det innehållet som står i fokus. Vår storytelling bygger alltid på äkta berättelser.

 

Får vi hjälpa dig med din story? Kanske vi kan vara en pusselbit i ditt utvecklingsarbete?